EKOS - Medical Park Varis Kliniği

EKOS

 

EKOS – Ultrasonografik Pıhtı Eritme Yöntemi

Derin ven trombozunun tedavisi en son teknolojik yöntem ‘EKOS – Endovasküler, Ultrasonik Pıhtı Eritme Yöntemi’ ile Medical Park Göztepe Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde Doç. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu tarafından başarılı olarak yapılmaktadır.

Derin Ven Trombozu, yada bacak toplardamarlarında pıhtılaşma, günümüzde tedavisi oldukça güç bir hastalıktır. Tedavinin, tam ve yeterli yapılamadığı durumlarda, oldukça ciddi sorunlara neden olmaktadır. Bunların arasında, akciğer embolisi (akciğere pıhtı atması), bacak toplardamarlarında yetmezlik (varis), varise bağlı ülserler (açık yaralar) bulunmaktadır.

Medical Park Göztepe Hastanesi’nde, EKOS ultrasonografik pıhtı eritme yöntemi başarılı olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem sayesinde, bacak toplardamarı içerisinde yerleşmiş olan pıhtı ses dalgaları daha ufak parçalara ayırılmakta ve aynı anda verilen pıhtı eritici ilaç yardımı ile de ufak parçalara ayrılmış olan pıhtılar tamamen ortadan kaldırılmaktadır.

İşlem için kateter, lokal anestezi altında yaklaşık 30 dakika içinde yerleştirilmektedir. Daha sonra kateter, ses dalgaları üreten ve ilaç gönderimini sağlıyan bilgisayar kontrollü üniteye bağlanmaktadır. Yaklaşık 24 saat içinde bilgisayar kontrolünde pıhtının erimesi başarılı şekilde sağlanabilmektedir. Bu yöntem, pıhtının yoğun olduğu olgularda daha önemlidir. Özellikle, pıhtının içine almış olduğu kapakçıkların tekrar fonksiyonlarını kazanmaları, uzun dönemde bu hastalığa bağlı gelişecek ciddi sorunların önlenmesinde oldukça etkilidir.

Bu yöntemin bir diğer önemli avantajı da, ses dalgaları yardımıyla pıhtı ufak parçalara önceden ayrıldığı için, daha az oranda pıhtı eritici ilaç kullanılmaktadır.

EKOS Ultrasonografik Pıhtı Eritme Yönteminin Avantajları

Pıhtı içine tam olarak ulaşabilme,
Pıhtı eritici ilaçın etkili şekilde görevini yapabilmesini sağlama,
%50 – 75 daha az oranda pıhtı eritici ilaç kullanımına olanak sağlaması, bu sayede ilaça bağlı yan etkilerin daha az oranda gözlenmesi,
Pıhtıya bağlı embolizm oranının daha düşük olması,
Toplardamar içerisinde, kapakçıkların korunması, fonksiyonlarını devam ettirmesi,
Yüksek oranda toplardamar açıklığının sağlanması,
Daha az oranda kontrol amaçlı tetkik gereksinimi