Fatih - Lazerle Varis Tedavisi - Medical Park Varis Kliniği

Fatih – Lazerle Varis Tedavisi

Medical Park Fatih Hastanesi Lazerle Varis Tedavisi
Lazer ışınları, artık tam anlamıyla farkında olmasak da hayatımızın her alanında bizimle. Lazer teknolojisini DVD okuyucularda, dövme sildirmede gördüğümüz gibi Tıp alanında da özellikle varis hastalığında ameliyatların yerini aldığını görüyoruz. Bacak varislerin tedavisinde kullanılan damar içi lazer yöntemi, ağrısız olması yanında  hastanın günlük programını engellemez ve hasta yürüyerek hastaneden ayrılıyor.

Peki M.Ö. 2500’den beri bilinen varis hastalığı nedir?

Varis; bacakta yüzeysel  toplardamarların genişlemesi, uzaması ve büklümlü hale gelmesi olarak tanımlanır.Toplardamar dediğimiz kanı kalbe geri taşıyan damarlar kan akışının kalbe doğru tek yönlü olmasını sağlayan kapakçıklar içerirler. Bu kapakçıklar, göğüs ve karın içinde, öksürme, hapşırma, ıkınma, yürüme, koşma gibi sebeplerle basıncın arttığı durumlarda bu artışın uzuvlardaki toplardamarlara yansımasını engeller böylece  kan akımı daima kalbe doğru olur.Toplardamarlarda oluşan tıkanıklıklar ve aşırı basınç bu kapakçıkların düzgün kapanmasını engelleyerek geriye doğru kaçaklara sebep olurlar. Sonuçta bacaklardaki yüzeysel toplardamarlar genişler, uzar ve büklümlü bir görüntü ile varisler oluşur.

Anatomik olarak 3 tip varis vardır:

1) Kırmızı ipliksi varisler (1mm’den küçük)

2) Cilt altında ağ biçiminde yapılar oluşturan morumsu retiküler varisler (1-4mm)

3) İri yeşilimtrak ana varisler(4mm’den büyük)

Varis görüntü, ağrı, kramp ve psikolojik açılardan insanı etkileyen bir rahatsızlıktır.

Bacaklarda şişlik, ağrı, karıncalanma, uyuşma, çabuk yorulma gibi giderek artan şikayetlere yol açan varis hastalığı Kişinin yaşamını olumsuz biçimde etkilemeye başladığı zaman tedaviolanaklarını araştırmak gerekir. Varis tedavisinde yüzeyel ve derin lazer tedavileri, teknik kolaylığı, hastaya sunduğu konforu nedeniyle son yıllarda kullanımı yaygınlaşmıştır.

Lazerle Varis Tedavisi

Endolazer denilen iç lazer, halk arasında yedek damar denilen uzun safen venin lokal anestezi altında lazer kateteri içinden geçirilen lazer fiberi ile yakılarak iptal edilmesidir. Ağrısız, kansız, herhangi bir iz bırakacak bir kesi yapılmadığı gibi, hasta aynı gün taburcu olabilmekte, işlemin yapıldığı akşam normal hayatına dönebilmektedir. Açık ameliyatta ise yedek damar çıkarılmaktadır. Bir hafta-on gün hasta yatak istirahati yapmak zorundadır.

Yüzeyel lazerde ise hafif bir uyku ilacı ile hasta uyutulmakta, kılcal damar lezyonları hemanjiom, telanjiektazi, retiküler ven veya doğumda var olan şarap lekeleri (port-wine stain) gibi bacakta kozmetik olarak önemli sorunlara yol açan toplardamarlar yakılmaktadır.  Bu lezyonlar deri yüzeyine yakın bir ağ oluşturacak şeklide yerleşerek derinin pembe, kırmızı veya mor renkli görünmesine sebep olmaktadırlar. Yüzeyel lazer sonrası tamamen kaybolmakta bir daha aynı yerde tekrarlamamaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Uğur Cangel – Medical Park Fatih Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü